Trong hợp đồng người ta có thể chia thành ba loại điều khoản hợp đồng, đó là những điều khoản nào?

Trong hợp đồng người ta có thể chia thành ba loại điều khoản hợp đồng, đó là những điều khoản nào?

A. Bắt buộc, thường lệ, tuỳ nghi

B. Chủ yếu, thường lệ, tuỳ nghi

C. Bắt buộc, chủ yếu, tuỳ nghi

D. Bắt buộc, chủ yếu, thường lệ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site