Trong lao thận, tổn thương hiện diện rõ rệt ở:

Trong lao thận, tổn thương hiện diện rõ rệt ở:

A. Mô đệm liên kết

B. Cầu thận

C. Mạch máu

D. Ống góp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này