Trọng lượng riêng của nước tiểu bị cố định ở 1,010 g/ml được tìm thấy trong:

Trọng lượng riêng của nước tiểu bị cố định ở 1,010 g/ml được tìm thấy trong:

A. Bệnh tiểu đường tháo nhạt 

B. Thúc bách Uống nước 

C. Viêm bàng quang 

D. Viêm cầu thận mãn tính

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này