Trong môi trường Linux, lệnh … để liệt kê tất cả những tiến trình đang hoạt động trong hệ thống

Trong môi trường Linux, lệnh … để liệt kê tất cả những tiến trình đang hoạt động trong hệ thống

A. show proc all

B. show process all

C. ps -ax

D. ps -i

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site