Trong một sổ trường hợp, cơ chế bỏ phiếu đặc biệt được Tổ chức Thương mại Thê gới (WTO) áp dụng. Đó là trường hợp nào sau đây?

Trong một sổ trường hợp, cơ chế bỏ phiếu đặc biệt được Tổ chức Thương mại Thê gới (WTO) áp dụng. Đó là trường hợp nào sau đây?

A. Sửa đổi các Hiệp định, bao gồm cả các điều khoản vê quy chê tôi huệ quôc (MFN) trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) và Hiệp định về các khía cạnh liên quan đên quyên sở hữu trí tuệ (TRIPS)

B. 100% các quyet định được thông qua bằng cơ chế bỏ phiếu đặc biệt

C. Dừng tạm thời nghĩa vụ WTO cho một thành viên

D. Không sử dụng, 100% các quyêt định được thông qua băng cơ chê đông thuận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 1:12 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site