Trong một vùng kinh tế, tính chất chuyên môn hoá có mâu thuẫn với phát triển tổng hợp không?

Trong một vùng kinh tế, tính chất chuyên môn hoá có mâu thuẫn với phát triển tổng hợp không?

A. Không mâu thuẫn, vì thúc đẩy nhau phát triển 

B. Có mâu thuẫn vì cơ cấu sản xuất phức tạp

C. Không mâu thuẫn vì chuyên môn hoá tạo cơ sở hình thành phát triển tổng hợp

D. Có mâu thuẫn, vì bài trừ nhau 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site