Trong nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương có điều khoản về địa điểm giao hàng – điều khoản này cần ghi rõ những điểm gì?

Trong nội dung hợp đồng mua bán ngoại thương có điều khoản về địa điểm giao hàng – điều khoản này cần ghi rõ những điểm gì?

A. Cần ghi rõ một địa điểm, có thể là nơi sản xuất, chế tạo ra hàng hoá, tại trụ sở chính, tịa kho chứa hàng của người bán, tại một cảng biển, ga tàu, cảng hàng không của bên bán hoặc bên mua

B. Cần ghi rõ một địa điểm cụ thể, có thể là nơi sản xuất, chế tạo ra hàng hoá, tại trụ sở chính, tại kho chứa hàng của người bán, tại một cảng biển, ga tàu, cảng hàng không của bên bán hoặc bên mua

C. Cần ghi rõ một địa điểm cụ thể, có thể là nơi sản xuất, chế tạo ra hàng hoá, tại trụ sở chính, tại kho chứa hàng của người bán, tại một cảng biẻn, ga tàu, cảng hàng không của bên bán hoặc bên mua hoặc bất kỳ một đơn vị nào

D. Cần ghi rõ một địa điểm cụ thể, có thể là nơi sản xuất, chế tạo ra hàng hoá, tại trụ sở, tại kho chứa hàng của người bán, tại một cảng biển, ga tàu, cảng hàng không của bên bán hoặc bên mua hoặc bất kỳ một đơn vị nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site