Trong phân tử porphin, các cầu nối methylen được ký hiệu:

Trong phân tử porphin, các cầu nối methylen được ký hiệu:

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 

B. I, II, III và IV theo chiều kim đồng hồ 

C. α, β, γ, δ 

D. A, B, C, D và E

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này