Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam đã xây dựng

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam đã xây dựng

A. Mặt trận Việt Minh.

B. kinh nhà nước.

C. nền kinh tế tập thể.

D. nông thôn mới.

Hướng dẫn

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 109.
Cách giải: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam đã xây dựng Mặt trận Việt Minh.
Chọn A

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site