Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?

Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp , trách nhiệm của chủ doanh nghiệp như thế nào?

A. Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

B. Phải chịu trách nhiệm 1 phần

C. Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

D. Phải chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này