Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có quyền gì?

Trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, hai bên tranh chấp có quyền gì?

A. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình tham gia quá trình giải quyết tranh chấp

B. Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấ

C. Yêu cầu thay người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp, nếu có lý do chính đáng cho rằng người đó không thể bảo đảm tính khách quan, công bằng trong việc giải quyết tranh chấp

D. Tất cả các quyền trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này