Trong quá trình làm việc, người chỉ huy trực tiếp trong LCT phải thực hiện:

Trong quá trình làm việc, người chỉ huy trực tiếp trong LCT phải thực hiện:

A. Nếu có thay đổi, bổ sung thêm công việc, nơi làm việc.v.v. thì yêu cầu người ra lệnh cấp Lệnh công tác mới.

B. Phần nhật ký công tác và Biện pháp an toàn đã thực hiện trong Mục 2.3 của Lệnh công tác phải được ghi đầy đủ tên, nội dung công việc, địa điểm, những biện pháp an toàn đơn vị công tác đã thực hiện, người ra lệnh thay đổi, bổ sung thêm công việc, nơi làm việc, nghỉ giải lao v.v.

C. Phần nhật ký công tác và Biện pháp an toàn đã thực hiện trong Mục 2.3 của Lệnh công tác có thể ghi sau khi đã kết thúc công tác hoặc bỏ trống.

D. Cả a, b và c.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site