Trong quá trình thực hiện, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh:

Trong quá trình thực hiện, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh:

A. Thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng

B. Không thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng

C. Thành lập Ban kiểm soát để thực hiện hợp đồng

D. Thành lập Hội đồng quản trị để thực hiện hợp đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!