Trong số thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có thêm tác dụng kháng Androgen:

Trong số thuốc kháng H2 sau, thuốc nào có thêm tác dụng kháng Androgen:

A. Ranitidin

B. Famotidin

C. Cimetidin

D. Oxmetidin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này