Trong sốc cần truyền các dịch có trọng lượng phân tử cao khi nồng độ albumin dưới:

Trong sốc cần truyền các dịch có trọng lượng phân tử cao khi nồng độ albumin dưới:

A. 2g/dl

B. 3g/dl

C. 4g/dl

D. 5g/dl

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này