Trong thải nhiệt bằng hình thức bốc hơi nước:

Trong thải nhiệt bằng hình thức bốc hơi nước:

A. Lượng nước bốc qua đường hô hấp lúc nào cũng lớn nhất 

B. Lượng nước thấm qua dạ dày thay đổi theo nhiệt độ môi trường

C. Nhiệt độ cơ thể luôn luôn lớn hơn nhiệt độ môi trường

D. Bề mặt da phải thoáng gió để đảm bảo sự thải nhiệt diễn ra hiệu quả

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này