Trong thiết kế công trình xả lũ, khi nào thì phải làm thí nghiệm mô hình để luận chứng tính hợp lý về bố trí và thiết kế thủy lực?

Trong thiết kế công trình xả lũ, khi nào thì phải làm thí nghiệm mô hình để luận chứng tính hợp lý về bố trí và thiết kế thủy lực?

A. Công trình cấp I trở lên

B. Công trình cấp I trở lên hoặc công trình cấp II có điều kiện thủy lực phức tạp

C. Công trình cấp II trở lên

D. Công trình cấp III trở lên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site