Trong tranh chấp thương mại quốc tế, nếu cơ quan của WTO đã xử phúc thẩm, nước bị thua kiện sẽ phải làm gì?

Trong tranh chấp thương mại quốc tế, nếu cơ quan của WTO đã xử phúc thẩm, nước bị thua kiện sẽ phải làm gì?

A. Phải thực hiện khuyến nghị trong bản báo cáo của nhóm chuyên gia hoặc báo cáo của cơ quan phúc thẩm, nếu không thực hiện đúng sẽ phải tìm cách đền bù làm thoả mãn bên kia hoặc bị trừng phạt thương mại

B. Phải thực hiện khuyến nghị trong bản báo cáo của nhóm chuyên gia hoặc của cơ quan phúc thẩm, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ phải bồi thường thoả đáng cho bên kia. Nếu không bồi thường, cơ quan giải quyết tranh chấp có thể tiến hành các biện pháp trả đũa

C. Phải thực hiện khuyến nghị trong bản báo cáo của nhóm chuyên gia hoặc báo cáo của cơ quan phúc thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, nếu không thực hiện đúng sẽ phải tìm cách đền bù làm thoả mãn bên kia

D. Phải thực hiện khuyến nghị trong bản báo cáo của nhóm chuyên gia hoặc báo cáo của cơ quan phúc thẩm của cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO, nếu không thực hiện đúng sẽ phải tìm cách đền bù làm thoả mãn bên kia hoặc bị trừng phạt thương mại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site