Trong trường hợp vợ chồng tự nguyện ly hôn:  

Trong trường hợp vợ chồng tự nguyện ly hôn:

 

A. Tòa án vẫn phải hòa giải và chỉ giải quyết cho ly hôn khi có đủ căn cứ ly hôn

B. Thì tòa án không cần hòa giải mà giải quyết cho ly hôn

C. Tòa án chỉ hòa giải khi các bên yêu cầu và nếu hòa giải không thành thì sẽ cho ly hôn

D. Tòa án vẫn phải hòa giải và chỉ cho ly hôn khi hòa giải không thành

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này