Trong truyền nhiệt bức xạ, khối lượng nhiệt phụ thuộc vào:

Trong truyền nhiệt bức xạ, khối lượng nhiệt phụ thuộc vào:

A. Màu sắc của vật nhận nhiệt 

B. Diện tích truyền nhiệt 

C. Tốc độ chuyển động của vật lạnh 

D. Tất cả đều đúng 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này