Trong việc mua bán hàng hoá, người bán thực hiện việc chuyển giao quyền sỡ hữu một vật, một tài sản cho người mua và người mua phải trả một khoản tiền để được nhận tài sản đó. Tính chất có qua có lại về quyền lợi được hiểu dưới góc độ luật dân sự là:

Trong việc mua bán hàng hoá, người bán thực hiện việc chuyển giao quyền sỡ hữu một vật, một tài sản cho người mua và người mua phải trả một khoản tiền để được nhận tài sản đó. Tính chất có qua có lại về quyền lợi được hiểu dưới góc độ luật dân sự là:

A. Hợp đồng đền bù

B. Hợp đồng đại lý

C. Hợp đồng đấu giá

D. Cả a,b,c đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site