Trong viêm lao, hoại tử bã đậu không tiến triển theo hướng:

Trong viêm lao, hoại tử bã đậu không tiến triển theo hướng:

A. Mềm nhũn

B. Hoá calci

C. Tự tiêu biến

D. Xuất thải theo đường tự nhiên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này