Trực khuẩn phong nhân lên rất nhanh:

Trực khuẩn phong nhân lên rất nhanh:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trực khuẩn phong nhân lên rất nhanh:

Bạn đang xem: Trực khuẩn phong nhân lên rất nhanh: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP