Trung gian tài chính là gì?

Trung gian tài chính là gì?

A. Ngân hàng thương mại

B. Quỹ đầu tư

C. Công ty bảo hiểm

D. Cả 3 phương án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trung gian tài chính là gì?

Bạn đang xem: Trung gian tài chính là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP