Trước khi chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) điểm quan trọng nhất cần hỏi kỹ: 

Trước khi chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) điểm quan trọng nhất cần hỏi kỹ: 

A. Tiền sử gia đình bệnh nhân

B. Nghề nghiệp và tuổi bệnh nhâ

C. Sự đáp ứng với điều trị thử

D. Tính chất và thời gian xuất hiện, tiến triển về kích thước của khối u

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này