Trường hợp ho ra máu, máu có đặc điểm:

Trường hợp ho ra máu, máu có đặc điểm:

A. Sẫm, lẫn nước bọt, pH kiềm

B. Tươi, có đại thực bào phế nang chứa hemosiderin

C. Sẫm, vón cục, pH axit

D. Tươi hoặc sẫm, pH trung tính

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Trường hợp ho ra máu, máu có đặc điểm:

Bạn đang xem: Trường hợp ho ra máu, máu có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP