Trường hợp nào thì bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư của người bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh án được công bố ?

Trường hợp nào thì bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư của người bệnh được ghi trong hồ sơ bệnh án được công bố ?

A. Trong mọi trường hợp, thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án đều có thể được công bố

B. Khi người nhà của người bệnh có yêu cầu

C. Khi được người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định

D. Cả  ba trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này