Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:

Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:

A. Khi thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh văn phòng

B. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

C. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thức

D. B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!