Tư cách chấm dứt thành viên của DN trong các trường hợp nào?

Tư cách chấm dứt thành viên của DN trong các trường hợp nào?

A. Thành viên đã chuyển nhượng hết vốn góp của mình cho người khác

B. Thành viên chết

C. Khi điều lệ DN qui định

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site