Tuổi nghỉ hưu được quy định như thế nào đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (không bao gồm lao động thuộc lực lượng vũ trang) có  từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường?

Tuổi nghỉ hưu được quy định như thế nào đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (không bao gồm lao động thuộc lực lượng vũ trang) có  từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường?

A. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi

B. Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi

C. Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi

D. Nam đủ sáu mươi lăm tuổi, nữ đủ sáu mươi tuổi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!