Tuyến giáp là tuyến nội tiết, do:

Tuyến giáp là tuyến nội tiết, do:

A. Các sản phẩm chế tiết được dẫn theo đường ống dẫn riêng

B. Các sản phẩm chế tiết được dự trữ trong lòng nang 

C. Các sản phẩm chế tiết được đổ vào hệ thống mao mạch

D. Các sản phẩm chế tiết được đổ vào mô kẽ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tuyến giáp là tuyến nội tiết, do:

Bạn đang xem: Tuyến giáp là tuyến nội tiết, do: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP