Tuyến nội mạc tử cung vừa phát triển, vừa chế tiết gặp trong trường hợp:

Tuyến nội mạc tử cung vừa phát triển, vừa chế tiết gặp trong trường hợp:

A. Bong nội mạc tử cung không đều

B. Pôlíp tuyến

C. Lạc nội mạc tử cung trong cơ trơn

D. Tăng sản nội mạc tử cung

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!