TUYỂN TẬP 30 Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024

TUYỂN TẬP 30 Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024 được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1  theo links cuối bài.

30 Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ 1

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

 1. a) Xếp các số trên theo thứ tự từ  bé đến lớn.
 2. b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

 Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

+  5   =  2  +   5             10  +              =     2 +   8

7  –            =  0                     7 –  5    =

Bài 3: (2 điểm) Tính:

8  –  4 +  3   = ……..                                                         8                   4

–                     +

10 – 6  –  2   = ……                                                           7                   4

 

 

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

7  + 1 …. 8                      6  –  4  …    2 + 5

4 ….   6  –  4                    7  +  0   …     5 – 0

Bài 5: (2 điểm)

 1. Có : 8 con chim

Bay đi : 3 con chim

     Còn lại : … con chim?

 

 

 1. b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

 

 

Bài 6 : Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

 

9 = 10

 

 

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

 

 

 

 

 

 

                                …  tam giác …  hình vuông

 

 

                                                    

               

 

ĐỀ 2

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

 1. 1 B. 0 C. 5                         D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

 1. 5 B. 8 C.7                         D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 –  3 + 1 =

 1. 6 B. 7 C. 8                          D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 +  5  Điền dấu vào chỗ chấm:

 1. > B. < C. =

Câu 5. Đúng hay sai:  9- 1 +1 = 9

 1. Đúng B. Sai

Câu 6. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3+

 1. 3 B. 5 C. 2                           D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số   1, 3, 5, …., 9. là:

 1. 5 B. 6 C. 7                           D. 8

Câu 8. Chị có: 6 bông hoa

 Em        : 3 bông hoa

Cả hai chị em có : … bông hoa?

 1. 4 B. 5 C. 9                        D. 3

Câu 9.

Có : 8 quả chanh

Ăn:   2 quả chanh

Còn: …quả chanh ?

A. 5                                 B. 6                      

 

 C. 4                                D. 3

 

 

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

 

 

 
 

 

 
 1. 6 B. 5 C.  8
  B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

       +              +                 +              +                 +                 +

   

……            …….            ……           …….               ……            ……

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

Download file đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27 năm2023.

5/5 - (1 bình chọn)
 • TUYỂN TẬP 30 Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2023 – 2024
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site