TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, HK1, GIỮA HK2, HỌC KÌ 2 LỚP 1,2,3,4,5 TẤT CẢ CÁC MÔN MỚI NHẤT

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, HK1, GIỮA HK2, HỌC KÌ 2 LỚP 1,2,3,4,5 TẤT CẢ CÁC MÔN MỚI NHẤT được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links cuối bài.

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, HK1, GIỮA HK2, HỌC KÌ 2 LỚP 1,2,3,4,5

Phòng GD&ĐT TP Hà Tiên

Trường Tiểu học Thuận Yên

Lớp:…………………………………………………………

Họ và tên:…………………………………….

Bài kiểm tra cuối học kỳ I

Năm học: 2021 – 2022

Môn: Toán

Khối: Một – Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra:……………………

Điểm

 

 

Nhận xét của giáo viên

 

…………………………………….

 

Chữ ký giám thị:……………………

Chữ ký giám khảo: ………….……..

 

Số
 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(6 điểm)

Câu 1: (1điểm)             ?





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (1điểm) Khoanh vào số thích hợp

 

 

Câu 3: (1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống :

 

10      8       5         1  0

 

 

 

Câu 4: (1điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

5 + 4 = 9 ☐  ;         b)   3 + 4 = 6 ☐ ;   c)  9 – 3 = 5 ☐

 

Câu 5: (1 điểm) Điền  > < =

 

6            6              9            7 + 1            5 – 0            3+3        4 – 2           8+1

 

Câu 6: (1 điểm) Quan sát hình dưới đây và cho biết: 

Có ……hình tròn  ?

Có…….hình vuông ?

Có…….hình chữ nhật ?

 Có…….hình tam giác ?

 

 

 1. PHẦN TỰ LUẬN:(4 điểm)

Câu 7: (1điểm) Số ?

3 + 6 =
9 – 7 =
2 + 5 =
7 – 1 =

 

 

 

 

 

 

 

Câu 8: (1điểm) Viết các số 6, 4, 1, 9 theo thứ tự

 1. Từ đến lớn:………………………………………………………………….
 2. Từ lớn đến :………………………………………………………………….

Câu 9:(1điểm)  Số ?

4 + 4 =
4 1 =

 

 

 

Câu 10: (1điểm)  Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

 

 

                        

 

 

                                            ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 1

 

Câu 1: (1điểm) Viết số đúng mỗi hình được 0,25 điểm.

5, 7, 6, 8.

 

Câu 2: (1điểm) Khoanh vào số thích hợp đúng được 0,5 điểm.

                6, 10

Câu 3: (1điểm) Điền số thích hợp vào ô trống.

9, 7, 6, 4, 3, 2

 

 4: (1điểm)Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống .

 1. đ       ;         b)   s; c)  đ

Câu 5: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

<
<
>
=

 

6            6              9            7 + 1            5 – 0            3+3        4 – 2           8+1

 

Có 4 hình tròn;   có 3 hình vuông; Có 2 hình chữ nhật;  Có 1 hình tam giác

 

Câu 6: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

 

 

 1. PHẦN TỰ LUẬN:(4 điểm)

 

Câu 7: (1điểm) Điến kết quả đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm

6 + 3 = 9                 9 – 7 = 2

7 – 1 = 6                 2 + 5 = 7

Câu 8: (1điểm) Viết các số đúng mỗi ý được 0,5 điểm

 1. a) 1, 4, 6, 9.
 2. b) 9, 6, 4, 1.

Câu 9:(1điểm) làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm

4 + 4 = 8
4 1 = 3

 

 

 

 

 

Câu 10: (1điểm)  Viết phép tính đúng được 1 điểm

4 + 3 = 7

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I LỚP 1

 

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
 

1

TN TL TN TL TN TL
 

 

Số học

 

Số câu

 

5

 

   

2

   

2

   

 

 

9

 

Câu số

 

1,2,3,5,9

 

   

4,7

   

8,10

 
2  

 

 

Hình học và đo lường

 

Số câu

 

1

   

1

 

 

       

 

 

1

 

Câu số

   

       2

 

 

   

6

     
 

 

Tổng số câu

 

5

   

3

   

2

   

10

 

 

Tổng số điểm

 

5

 

3

 

2

 

10

 Download file ĐỀ THI CÁC HỌC KÌ 1, HỌC KÌ 2, GIỮA KÌ 1,2 LỚP 1,2,3,4,5 MỚI NHẤT

Thầy cô download file theo links tại đây,

PASS GIẢI NÉN: Yopo.VN
5/5 - (1 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Đề thi tiểu học

TUYỂN TẬP BỘ Đề thi giữa kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 có đáp án, kèm ma trận đề MỚI NHẤT >>

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, HK1, GIỮA HK2, HỌC KÌ 2 LỚP 1,2,3,4,5 TẤT CẢ CÁC MÔN MỚI NHẤT

Bạn đang xem: TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1, HK1, GIỮA HK2, HỌC KÌ 2 LỚP 1,2,3,4,5 TẤT CẢ CÁC MÔN MỚI NHẤT trong chuyên mục: TÀI LIỆU GIÁO VIÊN, TÀI LIỆU LỚP 3, ĐỀ THI LỚP 4 MÔN Tiếng Anh, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 3, TÀI LIỆU LỚP 4, ĐỀ THI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT, ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 3 HỌC KÌ 1, TÀI LIỆU LỚP 5, ĐỀ THI LỚP 4 MÔN TOÁN, ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 3 MÔN TIẾNG ANH, ĐỀ THI LỚP 5, ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 5, ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 2, ĐỀ THI LỚP 3 MÔN TIẾNG VIỆT, ĐỀ THI LỚP 3, ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 5, ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 2, ĐỀ THI LỚP 3 MÔN TOÁN, ĐỀ THI LỚP 2, ĐỀ THI LỚP 5 HỌC KÌ 1, ĐỀ THI LỚP 2 HỌC KÌ 1, ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 4, ĐỀ THI LỚP 4, ĐỀ THI LỚP 5 HỌC KÌ 2, ĐỀ THI LỚP 2 HỌC KÌ 2, ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 4, ĐỀ THI LỚP 5 MÔN Tiếng Anh, ĐỀ THI LỚP 2 MÔN TIẾNG ANH, ĐỀ THI LỚP 4 HỌC KÌ 1, ĐỀ THI LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 5 MÔN TIẾNG VIỆT, ĐỀ THI LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT, TÀI LIỆU LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 4 HỌC KÌ 2, ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 5 MÔN TOÁN, ĐỀ THI LỚP 2 MÔN TOÁN, TÀI LIỆU LỚP 2, ĐỀ THI LỚP 4 MÔN KHOA HỌC, ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 1, ĐỀ THI LỚP 3 HỌC KÌ 2, ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 3

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

 1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
 2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
 3. 3 Refresh the page and start browsing the site