TUYỂN TẬP BỘ TÀI LIỆU TIỀN TIỂU HỌC: VỞ LUYỆN NÉT VÀ CHỮ CÁI CHO BÉ TIỀN TIỂU HỌC , 🔖FILE TẬP TÔ, TẬP VIẾT CHỮ CÁI, TIẾNG, CÂU

TUYỂN TẬP BỘ TÀI LIỆU TIỀN TIỂU HỌC: VỞ LUYỆN NÉT VÀ CHỮ CÁI CHO BÉ TIỀN TIỂU HỌC , 🔖FILE TẬP TÔ, TẬP VIẾT CHỮ CÁI, TIẾNG, CÂU được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links trong bài.

TUYỂN TẬP BỘ TÀI LIỆU TIỀN TIỂU HỌC: VỞ LUYỆN NÉT VÀ CHỮ CÁI CHO BÉ TIỀN TIỂU HỌC

1f4da.png TÀI LIỆU TIỀN TIỂU HỌC
1f516.png

28 VIDEO DẠY HỌC CHỮ CÁI CHO BÉ – Nguồn Bé Học Vui

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/open…

1f516.png

 VỞ LUYỆN NÉT VÀ CHỮ CÁI CHO BÉ TIỀN TIỂU HỌC

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/…/14VL_SY…/view

1f516.png

 FILE TẬP TÔ, TẬP VIẾT CHỮ CÁI, TIẾNG, CÂU
https://drive.google.com/…/1lbJYWXWIYoQuvDsIujo0DR…/view?

1f516.png

 FILE LUYỆN TỪ, CÂU
https://drive.google.com/…/1SoALn5Kv6ex5S7JXN7e…/view…

1f516.png

 FILE ĐỌC

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/…/1evF7BD6fyUg4PU13yaA…/view…

1f516.png

 ĐỌC- HÌNH ẢNH

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/open…

1f516.png

 FILE TẬP TÔ

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/…/1RpK6oJJOnuhV8oi4pW4…/view…

1f516.png

 TOÁN

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/open…

1f516.png

 TOÁN- TẬP ĐẾM VÀ SO SÁNH

2618.png

 Link tải:
https://drive.google.com/open…

 

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

5/5 - (1 bình chọn)