TUYỂN TẬP Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH MỚI NHẤT

TUYỂN TẬP Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH MỚI NHẤT được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links dẫn nguồn.


📚PHIẾU HỌC TẬP TỪ LỚP 1-> LỚP 5 mình sưu tầm được, chia sẻ cùng cả nhà! 💫👉

Lớp 1

⬇️⬇️⬇️ MÔN TOÁN

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/
⬇️⬇️⬇️MÔN CHÍNH TẢ
https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

Lớp 2

⬇️⬇️⬇️ MÔN TOÁN
https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TIẾNG VIỆT, CHÍNH TẢ

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

Lớp 3

⬇️⬇️⬇️ MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

 

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TIẾNG VIỆT

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TOÁN, TV

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: Tiếng Anh

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

Lớp 4

⬇️⬇️⬇️ MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TOÁN

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

Lớp 5

⬇️⬇️⬇️ MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TOÁN

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: MÔN TOÁN, TV

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: TRẮC NGHIỆM TIẾNG VIỆT
https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

⬇️⬇️⬇️Link tải: ÔN TẬP TOÁN THEO MỨC ĐỘ

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

 

Tham khảo thêm Phiếu bài tập cuối tuần tiểu học trên yopo.vn

CÓ NHIỀU SỰ LỰA CHỌN DƯỚI ĐÂY.
LỚP 1

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 1
Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Toán Lớp 1 NĂM 2022 MỚI NHẤT …
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 môn toán theo tuần CẢ NĂM RẤT HAY …
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 học kì 2 NĂM 2022 MỚI NHẤT – GIÁO …
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng anh lớp 1 MỚI NHẤT
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 KNTT

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1 (theo chương trình mới) MÔN TOÁN
Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 1
PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1
[SÁCH] PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 KNTT [THAM …
Phiếu ôn tập cuối tuần môn toán lớp 1 CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM 2021 …

PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 1
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 1 ÔN TẬP SỐ HỌC (Đọc, viết …
PHIẾU ÔN TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 – Yopo.Vn – GIÁO ÁN
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1 TUẦN 19 NĂM 2021 – 2022 …

Phiếu ôn tập cuối tuần môn tiếng việt lớp 1 MỚI NHẤT – Tiếng Việt …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 FULL UDPATE
Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 1

LỚP 2
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO CẢ NĂM

Phiếu bài tập cuối tuần toán lớp 2 sách kết nối tri thức MỚI NHẤT …
Bài tập cuối tuần lớp 2 sách kết nối tri thức môn tiếng việt NĂM 2022 …
Bài Ôn tập toán cuối tuần lớp 2 trắc nghiệm CẢ NĂM 2022 MỚI NHẤT
PHIẾU Bài tập cuối tuần toán, tiếng việt lớp 2 kết nối tri thức THEO …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 NĂM 2021 – 2022 …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 – KNTT NĂM 2021 …
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 các bộ sách MỚI NHẤT – GIÁO ÁN …
PHIẾU CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 2 – BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO NĂM …
Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 2 sách Cánh diều (Cả năm) NĂM …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 2 – KNTT NĂM 2021 – 2022 …
PHIẾU CUỐI TUẦN LỚP TOÁN 2 – KNTT NĂM 2021 – 2022 – Toán …
PHIẾU CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – SÁCH CTST NĂM 2021 …
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng anh lớp 2 MỚI NHẤT
Phiếu bài tập cuối tuần toán 2 kết nối tri thức FULL NĂM BỘ MỚI …

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống …
Phiếu bài tập cuối tuần Toán 2 sách Cánh diều(Cả năm) 2021 – 2022
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 2 HỌC KÌ 1
PHIẾU CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – SÁCH CÁNH DIỀU NĂM …
Phiếu cuối tuần toán lớp 2 cánh diều năm 2021 – 2022
Bài tập cuối tuần lớp 2 môn tiếng việt sách kết nối tri thức BỘ MỚI …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 2 HỌC KÌ 2
Bài tập cuối tuần tiếng việt lớp 2 cả năm

LỚP 3

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẢ NĂM …
Bài tập cuối tuần toán lớp 3 cả năm KẾT NỐI TRI THỨC MỚI NHẤT …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 3 NĂM 2021 – 2022 FULL NĂM – Toán …
Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 3 ( cơ bản + nâng cao) HỌC …
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng việt lớp 3 kết nối tri thức cả năm …
Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 3 ( cơ bản + nâng cao) HỌC …
Phiếu bài tập toán lớp 3 cuối tuần CÓ ĐÁP ÁN MỚI NHẤT
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN 3 CÁNH DIỀU MỚI NHẤT – Toán …
PHIẾU Bài tập cuối tuần toán 3 kết nối tri thức CÓ ĐÁP ÁN CẢ NĂM …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 – SÁCH KNTT 35 …
Bài tập cuối tuần toán tiếng việt lớp 3 NĂM 2022 – 2023 CÓ LỜI GIẢI …
Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 3
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2021 – 2022 …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 3 CẢ NĂM – SÁCH CÁNH DIỀU
Phiếu bài tập cuối tuần toán lớp 3 kết nối tri thức cả năm chương …
40 PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM 2021 …
Bài tập cuối tuần lớp 3 môn toán cả năm 2022 – 2023 CÓ ĐÁP ÁN …

Bài tập toán cuối tuần lớp 3 có lời giải CẢ NĂM MỚI NHẤT – Toán …

LỚP 4
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn toán, tiếng việt MỚI NHẤT HIỆN …
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 MỚI NHẤT
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng việt lớp 4 chân trời sáng tạo năm 2023 …

Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Môn Tiếng Anh Lớp 4
Phiếu bài tập cuối tuần toán 4 chân trời sáng tạo NĂM 2023 – 2024 …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 ĐẦY ĐỦ 35 TUẦN SÁCH …

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM MỚI NHẤT
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẢ NĂM 2022 – 2023 …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 4 CẢ NĂM 2022 – 2023 …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 4 MỚI NHẤT
Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm 2021 – 2022
LỚP 5
BỘ Phiếu bài tập toán lớp 5 theo tuần CÓ LỜI GIẢI MỚI NHẤT …

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2021 – 2022 – Tiếng …
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng việt lớp 5 có đáp án chương trình mới …
Bài tập cuối tuần tiếng việt 5 CẢ NĂM MỚI NHẤT – Tiếng việt Lớp 5 …

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 có lời giải THEO TỪNG TUẦN …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5 – Yopo.Vn – GIÁO ÁN
Phiếu bài tập cuối tuần môn tiếng anh lớp 5 MỚI NHẤT – Tiếng Anh …
BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN LỚP 5 (TUẦN 1 ĐẾN …
Phiếu bài tập toán lớp 5 theo tuần FULL năm 2021 – 2022 – Toán ..
Bài tập cuối tuần toán lớp 5 có đáp án NĂM 2022 – 2023 MỚI NHẤT …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 5 MÔN TOÁN NĂM 2021 – 2022 UPDATE …
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 2 + TIẾNG VIỆT LỚP 5
Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt – GIÁO ÁN – TÀI LIỆU …
Bài tập cuối tuần môn toán lớp 5 cả năm – GIÁO ÁN – TÀI LIỆU LỚP …
Phiếu bài tập cuối tuần toán lớp 5 CÓ ĐÁP ÁN
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 HỌC KÌ 1
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 5 MỚI NHẤT
Bài tập cuối tuần toán lớp 5 có đáp án MỚI NHẤT
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO TUẦN 1-35 MỚI …

 

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

 

5/5 - (3 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Các dạng bài tập toán ở tiểu học

<< Các dạng toán hình học ở tiểu học
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site