Tỷ giá mua vào và bán ra là tỷ giá:

Tỷ giá mua vào và bán ra là tỷ giá:

A. Tỷ giá giao dịch mua bán ngoại tệ giữa các ngân hàng và khách hàng

B. Tỷ giá giao dịch mua bán giữa các ngoại tệ trên thị trường ngoại hối

C. Tỷ giá hình thành theo quan hệ cung cầu ngoại hối

D. Tỷ giá mua bán ngoại hối tùy vào thời điểm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Tỷ giá mua vào và bán ra là tỷ giá:

Bạn đang xem: Tỷ giá mua vào và bán ra là tỷ giá: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP