U Krukenberge chỉ một ung thư dạ dày di căn đến:

U Krukenberge chỉ một ung thư dạ dày di căn đến:

A. Phổi

B. Não

C. Thận

D. Buồng trứng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này