“U limpho ác tính, lan tỏa, tế bào lớn ” là:

“U limpho ác tính, lan tỏa, tế bào lớn ” là:

A. WF4

B. WF5

C. WF6

D. WF7

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này