Ung thư dạ dày muộn có đặc điểm:

Ung thư dạ dày muộn có đặc điểm:

A. U chiếm toàn bộ bề dày niêm mạc

B. Kích thước u lớn > 3cm 

C. U xâm lấn các tạng lân cậ

D. B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ung thư dạ dày muộn có đặc điểm:

Bạn đang xem: Ung thư dạ dày muộn có đặc điểm: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP