Uống thuốc ngừa thai có thể là m nội mạc tử cung:

Uống thuốc ngừa thai có thể là m nội mạc tử cung:

A. Phì đại

B. Teo dét

C. Nghịch sản

D. Chuyển Bản màng rung

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này