Uracil là:

Uracil là:

A. Base Purin

B. Base Pyrimidin

C. Nucleosid

D. Nucleotid 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Uracil là:

Bạn đang xem: Uracil là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP