Ure trong nước tiểu:

Ure trong nước tiểu:

A. Thay đổi theo chế độ ăn

B. Tỷ lệ nghịch với chế độ ăn giàu đạm

C. Bài xuất Ure tăng trong bệnh viêm cầu thận cấp

D. Câu A, B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ure trong nước tiểu:

Bạn đang xem: Ure trong nước tiểu: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP