Uroporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

Uroporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

A. 2 nhóm 

B. 4 nhóm 

C. 7 nhóm 

D. 8 nhóm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Uroporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl?

Bạn đang xem: Uroporphyrin có bao nhiêu nhóm thế carboxyl? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP