Vai trò của tổ chức Liên hợp quốc trong nửa thế kỉ qua là ?

Vai trò của tổ chức Liên hợp quốc trong nửa thế kỉ qua là ?

A. Giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột ở các khu vực trên thế giới.

B. Hợp tác quốc về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội giữa các nước thành viên.

C. Trợ giúp các nước đang phát triển, thực hiện cứu trợ nhân đạo giúp các nước.

D. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá, kết hợp sgk 12 trang 7
Cách giải:Vai trò của tổ chức Liên hợp quốc trong nửa thế kỉ qua là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.
=> chọn đáp án D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site