Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo:

Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo:

A. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người học

B. Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người học

C. Nhà giáo giữ vai trò chính trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải nêu gương tốt cho người học

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo:

Bạn đang xem: Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site