Van bán nguyệt ngăn cách

Van bán nguyệt ngăn cách

A. Lỗ ĐM phổi và tâm thất phải

B. Lỗ ĐM chủ và tâm thất trái

C. Tất cả các câu trên đúng

D. Tất cả các câu trên sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Van bán nguyệt ngăn cách

Bạn đang xem: Van bán nguyệt ngăn cách trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP