Vậy một phân tử Hb có cấu trúc bậc 4 gồm 4 tiểu đơn vị kết hợp với nhau bằng:

Vậy một phân tử Hb có cấu trúc bậc 4 gồm 4 tiểu đơn vị kết hợp với nhau bằng:

A. Liên kết phối trí 

B. Liên kết ion 

C. Liên kết cộng hóa trị 

D. Liên kết không cộng hóa trị 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!