Về cấu trúc hóa học, phần có tác dụng dược lý chủ yếu của các glycosid tim là:

Về cấu trúc hóa học, phần có tác dụng dược lý chủ yếu của các glycosid tim là:

A. Phần đường

B. Nhân Steroid

C. Vòng lacton

D. Phần Genin

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này