Về đại thể, tổn thương hoàn toàn có dạng vòng siết ăn cứng vách ruột là hình ảnh điển hình của:

Về đại thể, tổn thương hoàn toàn có dạng vòng siết ăn cứng vách ruột là hình ảnh điển hình của:

A. ung thư biểu mô đại tràng trái

B. ung thư biểu mô đại tràng sigma

C. ung thư biểu mô trực tràng

D. ung thư biểu mô đại tràng nói chung

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này